:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102

 

           เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาแตกเสียกรุงให้แก่พม่า ครั้งที่ 2 พ.ศ.2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้นำกำลังทัพส่วนหนึ่งตีฝ่าวงล้อมทหารพม่าเดินทัพม่งสู่เมืองจันทบุรี ในระหว่างทางได้รวบรวมไพร่พลเพื่อเตรียมกอบกู้เอกราช และได้เคลื่อนกำลังมาตั้งทัพอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในเขตตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ปัจจุบันคือ วัดกองดิน หมู่ที่ 2 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง) และที่สถานที่แห่งนี้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้สั่งให้ไพร่พลตำดินปืนสะสมกองไว้เป็นจำนวนมาก เพื่อเตรียมไว้ใช้ในการทำศึกสงครามกอบกู้เอกราชกลับคืนมา จึงเป็นที่มาของชื่อบ้านกองดิน (หมายถึงกองดินปืน) และตำบลกองดินจวบกระทั่งปัจจุบัน รวมทั้งเป็นที่มาของรูปตราเครื่องหมายประจำเทศบาลตำบลกองดิน ซึ่งเน้นให้เป็นถึงการรบของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ควบคุมทหารตำดินปืนโดยมีภาพทิวทัศน์ด้านหลังเป็นเขาสุขไพรวัน

 

ภาพตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลกองดิน

     ตอนกลางของดวงตราและเครื่องหมาย เป็นรูปซึ่งแสดงถึงตำนานหรือประวัติความเป็นมาของตำบลกองดิน