:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102

การบริหารจัดการความเสี่ยง

 

ประจำปี พ.ศ. 2566

-   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

-   การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

-   รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

 

ประจำปี พ.ศ. 2565

-   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

-   การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

-   รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง