:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102

ชื่อ: วัดสุขไพรวัน

2 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

วัดสุขไพรวัน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในบริเวณวัดสุขไพรวัน ได้มีการสร้างเขาถ้ำจำลองขึ้น เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปสามพี่น้อง ซึ่งได้จากการค้นพบในถ้ำบริเวณเขาสุขไพรวัน จึงได้อันเชิญมาที่วัดสุขไพรวัน และได้สร้างเขาถ้ำจำลองขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสามพี่น้อง เปิดให้เข้าชมและนมัสการได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร