:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102

ชื่อ: มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน

24 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลกองดิน ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน 

ด้วยประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ซึ่งอากาศมีความเย็นและชื้น เหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคหลายชนิด

โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่เกิดจากเชื้อไวรัสโนโรและไวรัสโรตา รวมถึงเชื้อแบคทีเรียเอสเซอรีเซีย โคไล ที่เกิดจากการรับประทานอาหาร น้ำดื่ม น้ำแข็งที่ไม่สะอาด อีกทั้งเชื้อก่อโรคในเห็ดพิษที่ทุกปีจะพบผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษมีจำนวนเพิ่มขึ้น

สามารถดาวน์โหลดมาตรการ แนวทาง สื่อความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำอื่นๆ

ผ่านทาง https://sites.google.com/view/fwbd 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร