:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102

ชื่อ: เครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต

13 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายวัฒนา ภัยผ่องแผ้ว นายกเทศมนตรีตำบลกองดิน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตของเทศบาลตำบลกองดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรปากน้ำประแสร์ อบรมให้ความรู้และสร้างเครือข่ายข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกองดิน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร