:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102

ชื่อ: เยาวชนรู้เท่าทันอัคคีภัย 66

2 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายวัฒนา ภัยผ่องแผ้ว นายกเทศมนตรีตำบลกองดิน เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการเยาวชนรู้เท่าทันอัคคีภัย ประจำปี 2566 บูรณาการร่วมกับโรงเรียนวัดสุขไพรวัน นำโดยนายชูชาติ คาดสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขไพรวัน กิจกรรมจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นายเอกชัย จักรวาลนรสิงห์ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ฝึกอบรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึกให้กับเด็กหรือเยาวชนในเขตเทศบาลในการร่วมกันป้องกันอัคคีภัย เมื่อเกิดเหตุก็สามารถที่จะเข้าทำการดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ณ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ภาพกิจกรรม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=www.tessabankongdin.go.th&set=a.566126362223817

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร