:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102

ชื่อ: ห้องเรียนวัยทอง ครั้งที่ 1

1 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

ห้องเรียนวัยทอง ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 นายวัฒนา ภัยผ่องแผ้ว นายกเทศมนตรีตำบลกองดิน เป็นประธานเปิดโครงการห้องเรียนวัยทอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาทักษะความรู้ที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลนายายอาม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกองดิน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร