:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102

ชื่อ: วันเด็ก 66

16 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 นายดิเรก เร่งร้อน รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ชุมชน อสม. และประชาชน ร่วมพิธีเปิด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกองดิน ในการนี้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงบนเวที กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมนันทนาการ พร้อมมอบของรางวัลให้เด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลกองดินต้องขอขอบคุณประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชนทุกภาคส่วน ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรม มอบทุนการศึกษา ของขวัญ ของรางวัล อาหาร และเครื่องดื่มให้กับเด็กและเยาวชนในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.553740833462370&type=3

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร