Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองประปา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประชุมสภาเทศบาล
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การโอนเงินงบประมาณ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระเวลาการดำเนินการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการองค์ความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) htt... (27 พ.ย. 2561)  
ผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาของเทศบาลตำบลกองดิน (08 พ.ย. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถ... (05 พ.ย. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง การกำหนดวันตรวจรับพัสดุ งานจ้างโครงการวางท่อระบายน... (30 ต.ค. 2561)
ประกาศคณะกรรมการเลือตั้ง เรื่องการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่... (08 ต.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง เรื่องรูปแบบการแบ่งเขตเลือ... (05 ต.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างเหมาบุ... (05 ต.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (01 ต.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน ของศูน... (01 ต.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกองดินและอ... (01 ต.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2... (27 ก.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (27 ก.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง ขออนุมัติใช้แผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื... (27 ก.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน... (27 ก.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง การกำหนดวันตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้... (26 ก.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง การกำหนดวันตรวจรับพัสดุงานจ้างซ่อมแซมลำโพงเสียงตาม... (24 ก.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์กฎหมาย เรื่องการงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว (17 ก.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง การกำหนดวันตรวจรับพัสดุ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.... (10 ก.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง การกำหนดวันตรวจรับพัสดุ งานจ้างโครงการวางท่อระบายน... (29 ส.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง การกำหนดวันตรวจรับพัสดุ งานจ้างโครงการปรับปรุงปูพา... (23 ส.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรม คลิ๊ก !! (08 มี.ค. 2560)  

ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พร... (30 เม.ย. 2558)  

โครงการประเพณีสงกรานต์ ปร... (30 เม.ย. 2558)  

กิจกรรมรณรงค์การใช้จักรยา... (30 เม.ย. 2558)

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ป... (30 เม.ย. 2558)

กิจกรรมการฝึกซ้อมเเผนการป... (20 มิ.ย. 2556)

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์... (18 มิ.ย. 2556)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำช... (06 มิ.ย. 2556)

โครงการเทศกาลผลไม้ของดีอำ... (06 มิ.ย. 2556)

โครงการรณรงค์ป้องกันเเละล... (06 มิ.ย. 2556)

โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี... (06 มิ.ย. 2556)

โครงการประเพณีวันสงกรานต์... (06 มิ.ย. 2556)

โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย... (06 มิ.ย. 2556)

โครงการออกตรวจพื้นที่เพื่... (05 มิ.ย. 2556)

โครงการเยาวชนรู้เท่าทันอั... (03 มิ.ย. 2556)

โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์... (14 มี.ค. 2556)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเเละท... (04 มี.ค. 2556)

กิจกรรมโครงการป้องกันเเละ... (04 มี.ค. 2556)

โครงการจัดงานวันสำคัญทางศ... (01 มี.ค. 2556)

โครงการวันเด็กเเห่งชาติ ป... (21 ม.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์การขายโดยวิธีเฉพาะเจาจง และขายทอดตลาดด้วยการประมูลโดยวาจา ประจำปี 2... (22 พ.ย. 2561)  
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2562 ภาคเรียนที่ 2/2... (30 ต.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน... (08 ต.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง ยกเลิกโครงการ (19 ก.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. และรางตัวว... (29 มิ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ต... (11 มิ.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ตั้งแต่บ้านนายสวรรค์ ถึงบ้านผู้ช... (06 มิ.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยตาเหมือน หมู่ที่ 3 ตำบลกองดิน... (06 มิ.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางตัววี คสล. สายชากขุนวิเศ... (06 มิ.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์การสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. เพื่อแก้ไ... (22 พ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างบ้านนายอุทัย แซ่ซิ้ม ห... (22 พ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายกองดิน ช่วงตั้งแต่บ้านผ... (22 พ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงปูพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายกองดิน (ต่... (21 พ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ร่างเอกสารประกาศเชิญชวนประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้า... (18 พ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางการจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายกองดินช่วงตั้งแต่บ้... (18 พ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงปูพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายกองดิ... (17 พ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างบ้านนายอุทัย แซ่ซ... (17 พ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางการจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. เพื่... (17 พ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะไม้จริงห้องประชุมสภาเทศบาล (17 พ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนชากขุนวิเศษ (ต่อจากของเดิม) หมู่ท... (16 พ.ค. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลกองดิน

เลขที่ 8888 หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 22160
โทรศัพท์ : 038-670968 โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102 อีเมล์ :
 
admin@tessabankongdin.go.th
Powered By tessabankongdin.go.th